Gandrup Element: Energiscreening

Forside/Gandrup element

Gandrup Element A/S er totalleverandør af råhuse. Virksomheden har i mere end 40 år aktivt udviklet og oparbejdet kompetencer og erfaring indenfor beton og letbetonelementer af enhver art – uanset størrelse og udformning på det enkelte projekt.

Den nordjyske virksomhed, Gandrup Element A/S, ønskede ny og bedre belysning. Mariendal Electrics benyttede realtidsanalyser til at tilbyde en bredere løsning, der udover belysning, fokuserede på fabrikkens samlede energiforbrug og opvarmning. Resultatet betød blandt andet en årlig besparelse på mere end 500.000 kWh, hvilket svarer til forbruget for 80 familiehuse.

Økonomichef Henrik Hansen fra Gandrup Element A/S fortæller, hvordan virksomheden blev rådgivet til at fokusere på en samlet energioptimering frem for udelukkende at fokusere på ny belysning:

”Det oprindelige mål var et projekt med tilbagebetalingstid på under tre år. Vi havde ingen planer om renovering af ledningsnet, styringstavler, bokse m.m. Men Mariendal Electrics løsning med fokus på det totale forbrug, som – udover at udfordre vores plan om kort tilbagebetalingstid – også tilbød forbedringer på rigtig mange områder samt store årlige besparelser på forbrug af el og opvarmning, gjorde os selvfølgelig nysgerrige.”

 

Vekslede tidligere overforbrug til fortjeneste

Henrik Ramlov, energi- og udviklingschef hos Mariendal Electrics, der har samarbejdet med Gandrup Element A/S i snart 25 år, kendte fabrikkens installationer og deres tilstand. Det var derfor en naturlig beslutning at foreslå en samlet CTS løsning, som ikke kun indeholdt udskiftning til LED belysning, men også tilbød en udvidet energioptimering. Henrik Ramlov fortæller om forløbet:

”Via en screeningsrapport, som byggede på realtidsanalyser af det samlede forbrug, dokumenterede vi, at virksomheden – udover at få skiftet alt belysning til LED, også kunne bytte det udtjente oliefyr med et nyt naturgasanlæg og dermed veksle et tidligere overforbrug til en årlig fortjeneste i omegnen af kr. 145.000,- Og kun med et års udvidelse af tilbagebetalingstiden, når man indregnede energitilskuddet”

 

Bedre kvalitetssikring og mere korrekt afregning

Ved valget af den samlede løsning, øges og sikres kvaliteten i fremtiden, fordi man nu – via kalenderstyring af varme i formborde, blandevand og strålevarme - kan følge hærdeprocessen hen over natten og derfor tømme formene på det helt rigtige tidspunkt. Desuden giver nye energimålere, monteret på proces, kontor og velfærd, mulighed for korrekt afregning af energiafgifter.

Løsningen resulterede i:

 • Årlig besparelse på mere end 500.000 kWh
 • Årlig fortjeneste inkl. skattefordele ca. kr. 145.000,-
 • Tilbagebetalingstid på kun fire år
 • Øget produktivitet og flere fejlfrie elementer 
 • 100% kontrol af alle temperatursæt i formborde vha. kalenderstyring 
 • Bedre arbejdsmiljø pga. forbedret indeklima og belysning 

 

Stor tilfredshed med både proces og resultat

I dag, hvor løsningen er fuldt implementeret til alles tilfredshed på elementfabrikken i Gandrup, kan alle kigge tilbage på en proces, der har fungeret optimalt hele vejen igennem med gode dialoger samt gennemarbejdede og forståelige projektforslag og processer.

Økonomichef Henrik Hansen fra Gandrup Element A/S fortæller, hvordan Mariendal Electrics styrede logistikken, så implementeringen gled perfekt på trods af stor travlhed på fabrikken:

”Udover hverdagene arbejdede elektrikerteamet også på højtryk, mens vi holdt ferielukket i tre uger, samt i en weekend, hvor vi havde aftalt at lukke helt ned. De har været meget fleksible gennem hele forløbet – og vi er godt tilfredse og positivt overraskede over resultatet.”

Det fleksible samarbejde resulterede i en nem implementering, hvor formand for produktionen, Per Svendsen, også er kommet så godt ind i den automatiske varmestyring, at han selv er med til at finde optimerings- og forbedringsmuligheder.

 

Læs mere

Skriv direkte til os  Jeg har læst og acceptererPrivatlivspolitikken


  Ring til os
  Har du spørgsmål eller ønsker du at snakke med en rådgiver?
  +45 7010 2077
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram