Sundhedshuset Rådmandsgade: Bæredygtighed

Forside/Sundhedshuset Rådmandsgade

Mange kommuner vælger i disse år, at samle deres sundhedsydelser i et sundhedshus. Derfor åbnede, Københavns Kommune i august 2013 et nyt sundhedshus på Rådmandsgade på Nørrebro. Sundhedshuset er indrettet i 3F’s tidligere bygning, som er blevet ombygget, tilbygget og renoveret.

I sundhedens og bæredygtighedens tegn

Hvordan indretter man et sundhedshus bedst muligt, så det opfylder nutidens og fremtidens krav, både mht. borgerne og personalet, men også i forhold til bæredygtig energi og el, og den stadigt vigtigere IT- infrastruktur? 

For at svare på dette bragte Mariendal Electrics sine samlede kompetencer i spil. Da hovedentreprenør Enemærke & Petersen i efteråret 2012 indbød til licitation for bygherre 3F, til projektet ”Sundheds- huset Rådmandsgade”, bød Mariendal Electrics ind med en totalløsning på El, Sikring, IT-infrastruktur og Energi.

Mariendal Electrics var glade for at vinde El–entreprisen på projektet. Den 1. januar 2013 tog man hul på den omfattende renovering fra fagforeningshus til at skabe et Sundheds- og Behandlingshus i 5 etager og på 4.600 m2.

Mariendal leverede til projektet et solcelleanlæg til brug for energioptimering af den nye tilbygning. Af hensyn til en bæredygtig energiløsning blev solcelleanlægget anvendt for at minimere det samlede energiforbrug i den nye tilbygning og derved over- holde energirammen i byggetilladelsen.

 

El–entreprisen indeholdt en fremtidssikret totalløsning på:

 • EL-installationer
 • IT-Infrastruktur
 • ABA - Automatisk Brandsikringsanlæg
 • Nød og Panik
 • Komplet Solcelleanlæg


Mariendal Electrics går ikke før opgaven er løst...
Projektet skulle for lejer Københavns Kommune, indeholde helt nye etageindretninger for Sundheds- centret med et nyt genoptræningscenter, fælles- funktioner som reception, cafe, omklædning, toilet- ter samt en ny tilbygning med 2 multisale.

At renovere en bygning og tilmed omforme en almindelig kontorbygning til et sundhedscenter, sættes som oftest i forbindelse med tekniske udfordringer og Mariendals strategi var derfor, at samle et team af erfarne og løsningsorienterede teknikere og elektrikere til opgaven. Det viste sig, at være en rigtig beslutning, da der efterfølgende blev talt om et proaktiv og løsningsorienteret Mariendal-team på projektet.

Mariendal Electrics havde på projektet et særligt godt samarbejde med hovedentreprenøren Ene- mærke og Petersen a/s og de totalrådgivende Arki- tekter og Ingeniører AI a/s, om at få løst de tekniske komplikationer, der kan forekomme, når eksisteren- de og ny installation skal udgøre en optimal, sikker og fremtidsorienteret totalløsning. Resultatet blev et projekt leveret ultimo juni 2013 til aftalt tid, pris og kvalitet.

 

Citat: Steen Mortensen, Afdelingschef, Partner, Ingeniør M. IDA, M.FRI ved AI a/s

”AI a/s har været totalrådgiver på ombygning af Mimers- gade 39-41 til Sundhedscenter for Nørrebros borgere. I forbindelse med byggeriet, har AI a/s sammen med byggeriets hovedentreprenør, arbejdet tæt sammen med Mariendal i forbindelse med ombygning af bygningens eksisterende el-installationer, samt etablering af nye IT- og brandinstallationer, der lever op til nutidens krav.”

Mariendal har, i en vanskelig proces, formået at gen- nemføre arbejdet til alles tilfredshed, hvilket ikke mindst skyldes en høj grad af fleksibilitet, samt fag- lig dygtighed hos firmaets svende og funktionærer. På baggrund af vore erfaringer fra denne byggesag, kan vi sagtens se Mariendal medvirke i fremtidige projekter - også projekter i fagentreprise.

 

Skriv direkte til os  Jeg har læst og acceptererPrivatlivspolitikken


  Ring til os
  Har du spørgsmål eller ønsker du at snakke med en rådgiver?
  +45 7010 2077
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram