Mosbjerg kirke: Varmestyring

Forside/Mosbjerg Kirke

I modsætning til andre bygningsformer står kirker overfor den store udfordring, at behovet for varme er begrænset til enkelte dage eller timer i løbet af en uge eller måned. Så da Mosbjerg Kirke overve- jede at følge Grønkirke initiativet, stod man overfor en udfordring: Hvordan laver man en energirigtig varmeløsning, der på den ene side opfylder kirkemi- nisteriets varmecirkulære og som samtidigt skån- somt tager hensyn til kirkens udseende og funktion?

Løsningen er intelligent varmestyring

Mosbjerg kirke er en landsbykirke fra 1100-tallet, hvor den hidtidige varmeforsyning var el-radiatorer (rør-radiator) placeret langs væggene på nord og syd siden. Der var endvidere også installeret rør-radiatorer under bænkene. Mariendal har, med udgangspunkt i kirkeministeriets varmecirkulære, udarbejdet en intelligent energibesparende varmeløsning for Mosbjerg Kirke, der i valget af varmeanlæg og opvarmning af kirken, tager bedst muligt hensyn til både komfort og bevarelse af kirkens bygningsdele (kalkmalerier, inventar og orgel).

Løsningen er fleksibel og fremtidssikret
Mosbjerg Kirke har en unik bygningsstruktur, der kræver en fleksibel løsning. Derfor startede Mariendal med, over en gi- ven periode, at registrere temperatur, fugtighed og opvarm- ningsmønstre i kirken. Derigennem kunne Mariendal aflæse, hvor længe kirken var om at blive opvarmet, samt den ind- flydelse opvarmningen havde på klimaet i kirken (fugtighed). Resultatet for Mosbjerg Kirke viste, at opvarmningen af kir- ken i visse tilfælde kunne strække sig over flere dage. Dette bevirkede, at fugtigheden i kirken kom ned på 40-45% rh, hvilket ikke var optimalt for kirkens bygningsdele. Således kunne Mariendal rådgive om kirkens nuværende varmetil- stand og give konkrete løsningsforslag til at sænke det nu- værende energiforbrug.

Mariendals løsning er en lokal varmestyring, hvor opvarm- ningstiden indstilles på et display direkte i kirkens el-skab. Hele programmet ligger altså lokalt i kirkestyringen. Det er nemt og overskueligt. Styringsløsningen er fremtidssikret og fleksibel, så Mosbjerg Kirke i fremtiden kan tilvælge en løsning, hvor styringen kan tilgås og programmeres via internettet. Dermed kan indtastningen af aktiviteter, samt overvåg- ning af kirkens temperatur og fugtighed ske fra en pc eller Ipad/Tablet, hvor som helst i verden (styringen er beskyttet af kode). Endvidere kan løsningen udvides med brugertilpassede løsninger som eks. alarm og videoovervågning.

 

Løsningen er brugervenlig og energibesparende

Løsningen er meget fokuseret på brugervenlighed. Kirkens medarbejdere har derfor mulighed for, med kirkebladet i hånden, at indtaste kirkens aktiviteter i styringen. Dette kan gøres mere end et år frem. Der kan indtastes gentagende aktiviteter (eks. gudstjenester) og der kan indtastes enkelte aktiviteter (eks. begravelser). Herefter klarer styringen selv resten og sikrer, at kirken er korrekt opvarmet, når der er behov for det.

Mariendals intelligente løsning til Mosbjerg Kirke har ikke alene givet betydelige besparelser i energiforbruget, men også andre vigtige fordele:

 • Energiforbruget er reduceret med 40-50 % og investeringen til den nye varmestyring er tilbagebetalt på under 2 år
 • Udover betydelige besparelser i energiforbruget har løsningen hævet fugtigheden i kirken til 60-65% rh.
 • Kirkens opvarmningstid er sænket til under 6 timer.

Med et projektforløb på 2 måneder, har Mariendal haft en skarp projektledelse i hele forløbet. Mariendal kunne således pr. november 2013 igen aflevere et projekt til aftalt tid, pris og kvalitet.

 

Citat: Dorthe Neistskov, Graver og Lissy Lisborg, Formand for Tolne-Mosbjerg Menighedsråd:

”Samarbejdet med Mariendal Electrics omkring vores nye varmestyringsanlæg i Mosbjerg Kirke, har været fuldt tilfreds- stillende. Først og fremmest var vi specielt glade for, at der udsigt til besparelser. Både hvad angår økonomi og arbejde. Vi, menighedsråd samt medarbejdere, fik en god introduktion til systemet. Det har været et positivt bekendtskab, altid hurtig respons på henvendelser samt god vejledning til vores graver og medhjælper. I øvrigt blev vi positivt overraskede over efterfølgende at få opfølgende besøg, blot for at se om alt var som aftalt og systemet stadig virkede optimalt.

Vi kan nu planlægge opvarmning af kirken i god tid, og det er noget nemmere at huske alle ”opvarmningsdage”. Vi har, her i Mosbjerg kirke, valgt at indtaste datoer for en uge ad gangen, og det er ingen sag, for systemet er nemt at betjene.

Hvis menighedsråd fra andre sogne er interesseret i at komme og se vores system og tale med vores graver, er de meget velkomne.”

 

Skriv direkte til os  Jeg har læst og acceptererPrivatlivspolitikken


  Ring til os
  Har du spørgsmål eller ønsker du at snakke med en rådgiver?
  +45 7010 2077
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram