Service på varmepumpe

Vi anbefaler en serviceaftale på din varmepumpe. Inkluderet i en serviceaftale er et årligt servicetjek af din varmepumpe, og du får 5 års garanti på pumpen. Det er lovpligtigt, hvis du har mere end 1 kg kølemiddel.

Få et tilbud
Forside/Varmepumper serviceaftale

Bestil din serviceaftale på varmepumpen her

Hvorfor er det vigtigt med en serviceaftale på din varmepumpe?

En serviceaftale på din varmepumpe giver dig tryghed i forhold til garanti, tilsyn og i tilfælde af at den skulle gå i stykker. I Danmark er det lovpligtigt at få et årligt eftersyn af sin varmepumpe.

Et varmepumpe eftersyn inkluderer:

Med en serviceaftale fra Mariendal på får du besøg af en certificeret tekniker, der laver en funktionstest på din varmepumpe. Han vil også afprøve og kontrollere at alt virker som det skal, og slutteligt vil han rense den. 

For mange af vores varmepumper gælder det, at der er 5 års garanti fra leverandøren, hvis man sørger for at varmepumpen får et lovpligtigt eftersyn af en professionel. 

Bestil en serviceaftale på din varmepumpe allerede i dag.

 

Vores priser kan du se her:

Luft/luft - pris for servicekontrakt i henhold til anlægsoversigt: 

1250 kr. inkl. moms pr. år

Luft/vand - pris for servicekontrakt i henhold til anlægsoversigt: 

1995 kr. inkl. moms pr. år

Pillefyr - pris for servicekontrakt i henhold til anlægsoversigt: 

1995 kr. inkl. moms pr. år

Servicerapport: 

99 kr. inkl. moms pr. år

Aftalens omfang for luft/luft og luft/vand varmepumpe:

Funktionstest, måling af diff. temperatur ved max tryk
Afprøvning af ventilatormotor
Afprøvning af kondensafløb
Afprøvning og test af HPFI relæ
Tæthedprøvning
Kontrol af rør isolering
Kontrol og evt. rensning af fordamper
Indedelen renses og desinficeres (kun luft/luft)

Skriv direkte til os


  Kryds af her

  Jeg har læst og accepterer Privatlivspolitikken

  Det med småt:

  Serviceaftalen er ekskl. filter samt eventuelle reservedele. Arbejdstid i forbindelse med eventuel reparation samt udskiftning af reservedele er ikke indeholdt i serviceaftalen. Komponenter udskiftes kun ifølge aftale med kunden.

  Prisen reguleres én gang årligt i januar måned i henhold til Byggeomkostningsindeks for boliger – El-arbejde (Arbejdsomkostninger) fra Danmarks Statistik. Såfremt andre forhold efter sælgers opfattelse berettiger til det, foretages yderligere regulering efter forudgående skriftlig varsel herom. Varsling vil ske 3 måneder før regulering. Byggeomkostningsindeks for boliger – El-arbejde (Arbejdsomkostninger) fra Danmarks Statistik, pr. 4. kvartal 2019, i forhold til index fra Danmarks statistik. 
   

  Aftale grundlag og forudsætninger

  Aftalen gælder fra underskriftsdato og er herefter gældende i 1 år. Kontrakten forlænges automatisk med 1 år af gangen, såfremt den ikke er opsagt med 3 måneders varsel før årsdagen

  Sælgers eftersyn foregår inden for normal arbejdstid

  Sælger skal kunne komme ind i hele lejemålet, på det i forvejen aftalte tidspunkt, for udførsel af eftersyn

  I forbindelse med ethvert eftersyn udfærdiger montør en eftersynsrapport, som sendes til kunden pr. mail. Af eftersynsrapporten fremgår eventuelle fejl og mangler på kundens varmepumpe.

  Serviceaftalens ydelser og omfang ses ud af ovenstående punkt "Aftalens omfang"

  Betalingsbetingelser

  Kunden faktureres 1 gang pr. år med betaling efter udført eftersyn

  Ved tilkald og reparationsarbejder faktureres kunden ud fra gældende prisblad

  Betalingen er fakturadato + 14 dage

  Samhandelsbetingelser

  Samhandelsbetingelser henvises til Mariendals standard salgs- og betalingsbetingelser.

  Ansvar

  Sælger er kun erstatningsansvarlig over for kunden vedrørende person- og tingskader opstået i forbindelse med arbejde udført i henhold til denne serviceaftale, hvis kunden godtgør, at skaden er opstået som følge af uagtsomhed fra sælgers side.

  En eventuel erstatning kan i intet tilfælde overstige DKK. 2 mio. ved personskade og DKK. 2 mio. ved tingskade.

  Sælger er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for drifts- og avance tab, tabt besparelser eller andet indirekte tab eller for krav rejst af tredjemand mod kunden.

  Sælger hæfter ikke for tab ved skade, som kunden kan sikre sig dækning imod ved tegning af skadeforsikring i et dansk forsikringsselskab.

  Force majeure

  Sælger hæfter ikke for skader, ulemper eller manglende kontrakts opfyldelse i tilfælde af krig, naturkatastrofer, strejker, optøjer og kriminalitet. I tilfælde hvor regeringsindgreb og afgiftsstigninger udenfor sælgers indflydelse, medfører øgede omkostninger for sælger reguleres serviceaftalen i forhold hertil.

  Tvister

  Parterne er enige om, at eventuelle uklarheder eller tvister så vidt muligt afklares ved forhandling mellem parterne. Hvis en forhandlingsløsning ikke er mulig, afgøres tvisten ved retten i Aalborg.

  Fortrolighed

  Sælgers og kundens medarbejder forpligtiger sig til at behandle alle informationer og oplysninger, der uanset i hvilken form kommer til deres kendskab i forbindelse med denne aftale, som strengt fortrolige, og til udelukkende at benytte disse informationer og oplysninger til opfyldelse af denne aftale. Pligten til fortrolighed er gældende i 1 år efter udløb af aftalen.

  Persondatapoiltik

  Hos Mariendal EL-Teknik A/S, er vi forpligtet til at beskytte og respektere kunders persondata jf. kravene i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/279 af 27. april 2016 (benævnt databeskyttelsesforordningen/persondataforordning, når man handler som kunde hos Mariendal El-Teknik A/S. I forbindelse med bestilling på en ydelse indhenter og behandler Mariendal EL-Teknik A/S personoplysningerne for at kunne levere den bestilte ydelse. Mariendal El-Teknik A/S registrer oplysninger om kundens navn, adresse og telefonnummer, samt kontaktoplysninger på modtageren. Vi registrer ikke personfølsomme oplysninger.

  Vi henviser til vores persondatapolitik, som er at finde her

  Skriv direkte til os   Jeg har læst og accepterer Privatlivspolitikken

   Ring til os
   Har du spørgsmål eller ønsker du at snakke med en rådgiver?
   +45 7010 2077
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram