Automatisk brandalarm med automatisk alarmoverførsel

Et ABA anlæg, Automatisk Brand Alarmerings anlæg har til formål at opdage en begyndende brand og alarmere beredskabet, således at de kan rykke ud og slukke branden. 

ABA-anlæg er normalt baseret på røg- eller termodetektorer, som kan detektere tegn på brand på et tidligt tidspunkt. Automatiske brandalarmanlæg har oftest automatisk alarmoverførsel til brandvæsenet, der altid rykker ud til alarmer fra automatiske brandalarmanlæg. 

Oftest er det et lovkrav at have et ABA anlæg, hvor kravet kommer fra bygningsreglementet eller de lokale myndigheder, men vi oplever mere og mere, at virksomheder selv ønsker at få installeret et anlæg, for at sikre sine værdier bedst muligt - også mod brand. 

Mariendal El-teknik er et af DBI certificeret firma, som dermed har lov til selv at projektere, installere og servicere ABA anlæg. Vi sætter en stor ære i, at have kendskab til love og regler på området, hvilket betyder at vi konstant uddanner vores personale inden for området, så vores kunder trygt kan lade Mariendal El-teknik varetage opgaven med brandalarmering. 

Så kontakt os allerede i dag for at høre om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre dine værdier. 
 
Content

Contact me

Døgnvagt - 24/7/365 – kontakt vores vagtordning på telefon 70102077
Vores vagtordning er altid åbent og klar til at rykke ud, hvis dine elektriske installationer trænger til førstehjælp.

Kontakt os

Gasværksvej 44
  9000 Aalborg
Tlf. (+45) 7010 2077
info@mariendal.dk