Mariendal Electrics – 90 højspændte år

Det hele startede med en enkelt mands vision om at levere strøm til beboere i omegnen af Mariendal Mølle. 

For over 90 år siden, i 1922, rejste el-installatør Carl Nielsen til Vendsyssel for at installere nogle private elektricitetsværker, som hans daværende arbejdsgiver DAE havde solgt. I forbindelse med sit ophold i Nordjylland hørte Carl Nielsen om Mariendal Mølle ved Elling Å, og besluttede sig for, at undersøge mulighederne for at drive et elektricitetsværk. Carl købte Mariendal Mølle og var i september 1923 klar til at levere strøm til vendelboerne, men det gik ikke helt så nemt, som han havde drømt om.

I Vendsyssel var elektricitet noget helt nyt, og pengene var små, så Carl Nielsen havde svært ved at finde aftagere til den el, som møllen producerede. Langt størstedelen af vendelboerne var fint tilfredse med petroleumslampen, for den havde jo altid virket. Carl var dog ikke i tvivl om, at elektriciteten var kommet for at blive, så han måtte overbevise skeptikerne om, at elektricitet var en fornuftig investering, hvilket med tiden lykkedes på fornuftig vis.

Årene gik og forretningen voksede. Vandmøllens el-produktion havde svært ved at følge med efterspørgslen, så møllens kapacitet måtte løbende udvides. Carl indså, at møllens el-produktion, som bestod af jævnstrøm, på sigt ikke kunne tilfredsstille kundernes behov, når vekselstrømmen for alvor kom på markedet. Derfor ændrede virksomheden sig stille og roligt fra at være el-producent til at være en installations- og service virksomhed.


2. generations strøm

I 1970 var det tid til et generationsskifte og Carl Nielsens søn, Mogens Nielsen overtog ledelsen af virksomheden. I 1976 flyttede Mariendal ind på Hjørringvej i Frederikshavn, da Mogens Nielsen vurderede, at beliggenheden ved Elling Å ikke længere var til virksomhedens bedste. Foruden hovedkvarteret på Hjørringvej rådede Mariendal også over flere filialer spredt ud over Nordjylland.

I 1986 overlod Mogens Nielsen stafetten til Thomas Hansen og Hans Andersen, som overtog Mariendal i en svær tid. Kartoffelkuren og en aggressiv skattereform kunne mærkes på danskernes økonomi og således også på Mariendals. Men Mariendal havde et tæt samarbejde med Ørskov Skibsværft, som fortsatte med at producere skibe og dermed var afhængige af, at Mariendal kunne installere strømmen. Men branchen for skibsbyggeri skulle senere vise sig, at være sårbar overfor den globale udvikling, hvilket på ny betød, at Mariendal var nødt til at satse på nye markeder.

Keld Ramlov blev i 1989 ansat som afdelingsleder i Mariendal, men forlod dem allerede igen i 1992 for at stifte sin egen virksomhed; Jysk El-Teknik. Jysk El-teknik var op gennem 90’erne i en rivende udvikling og åbnede afdelinger flere steder i Nordjylland. Det var en virksomhed, der ville ud over stepperne - faktisk var der så meget fart på, at virksomheden i 1997, 1998, 1999 og 2000 modtog hæderen som Gazelle virksomhed i Nordjylland.

 

Der skulle mere vand på Mariendals mølle

11 år efter at Keld Ramlov forlod Mariendal, havde Jysk El-Teknik vokset sig så store, at de havde ressourcerne til at opkøbe Kelds tidligere arbejdsplads som et led i målet om, at blive førende på det nordjyske marked. Ørskov Skibsværft var i knæ, hvilket medførte at Mariendals ejere, Hans Andersen og Thomas Hansen, ønskede et generationsskifte. Jysk El-Teknik, med Keld Ramlov i spidsen, var klar til at hjælpe Mariendal videre. Ligesom Carl Nielsen var en visionær indenfor hans felt, med sans for gode forretningsmuligheder, havde også Keld et godt blik for nye investeringer. Han kunne se udviklingsmuligheder i, at opkøbe Mariendal og på den måde at udvide virksomhedens samlede kompetencefelt.

 

Forretningen voksede mens gamle dyder bibeholdes

De næste år bød på flere opkøb og virksomheden voksede med hastige skridt. Keld foretog opkøb af virksomheder, der kunne styrke Mariendals samlede kompetencer, så de fremover kunne bistå deres kunder med endnu flere løsninger. I 2008 samledes således alle Mariendals afdelinger og kompetenceområder under ét fællesskab, Mariendal Electrics. I 2009 modtog Mariendal Electrics den 5 Gazelle, hvilket vidner om en virksomhed, der fortsat er innovativ og vil være førende på markedet. Selvom Mariendal bestræber sig på at være nytænkende og visionære, så har de beholdt de gamle dyder. I Mariendal er en aftale en aftale, og medarbejderne er klar til at strække sig langt for at overholde det, som de har aftalt.


En lys fremtid

I dag er Mariendal Electrics på fornuftig vis på vej ud af finanskrisen, men det har ikke været en dans på roser. Mariendal Electrics måtte i løbet af 2009 og 2010 sige farvel til omkring 30 % af deres medarbejdere på grund af finanskrisens omfang. Det har været hårde år for alle i virksomheden, men med dygtige medarbejdere og stærke kunderelationer er Mariendal på vej ud af krisen med et positivt syn på fremtiden. Markedet er på vej i den rigtige retning og Mariendal er opsat på at udvikle virksomheden, så de fortsat kan være blandt de førende indenfor deres kompetenceområder.
”I et af smilehullerne i Vendsyssels ellers saa barske Ansigt, 5-6 km fra Elling Aas Udløb i Kattegat, ligger Mariendals Elektricitetsværk – i Dag Kommunens største Virksomhed som Lys- og Kraftforsyner til 520 Forbrugere”. Det var, hvordan Carl Nielsen i 1948 begyndte sin beretning om de første 25 år som elektricitetsudbyder ved Elling Å. I dag, 90 år efter at den begyndte at producere strøm, er møllen beboet af Carl Nielsen barnebarn og den producerer stadig strøm. Ligesom møllen har produceret el i over 90 år, så fortsætter virksomheden Mariendal Electrics med at levere kvalitetsløsninger indenfor el-området.

Det hele startede med en vandmølle – en innovativ og miljøvenlig energikilde – noget Mariendal Electrics den dag i dag, stadig er i stand til at tilbyde deres kunder.

 

Skriv direkte til os