Mariendal sætter fokus på energioptimering i danske kirker

Danmark skal være CO2-neutral i 2050. Ifølge regeringsgrund­laget skal bygningsbestanden være det allerede i 2035. Det er om blot 21 år. Med ’grønkirke.dk’ initiativet ønsker klimagrup­pen hos danske kirkers råd derfor nu, at sætte klima og mil­jø på dagsordenen ved at fokusere på energieffektivisering af varmeløsninger i det kirkelige rum.

Med Intelligent Varmestyrring tilbyder Mariendal danske menighedsråd, at få kontrol over varmekilder i kirken. 

Mariendal har, med udgangspunkt i kirkeministeriets varme­cirkulære, udarbejdet intelligente energibesparende varmeløs­ninger, der i valget af varmeanlæg og opvarmning af kirken, tager bedst muligt hensyn til både komfort og bevarelse af kirkens bygningsdele heraf kalkmalerier, inventar og orgel.

For yderligere informationer og materiale vedr. Intelligent Varmestyring, kontakt Karsten Jensen, kje@mariendal.dk - tlf.: 70 10 20 77.

Læs vores kundecase fra Mosbjerg Kirke

Content

Contact me

Døgnvagt - 24/7/365 – kontakt vores vagtordning på telefon 70102077
Vores vagtordning er altid åbent og klar til at rykke ud, hvis dine elektriske installationer trænger til førstehjælp.

Kontakt os

Gasværksvej 44
  9000 Aalborg
Tlf. (+45) 7010 2077
info@mariendal.dk