Mariendal El-Teknik A/S styrker positionen i Nordjylland

Den lokale elinstallatør Lund El Hals ApS i Hals bliver med virkning fra 1. oktober 2017 en del af den landsdækkende elinstallatørvirksomhed Mariendal El-Teknik A/S.

Efter overtagelsen fortsætter Lund El Hals ApS fra lokationen i Hals som en del af Mariendal El-Teknik A/S. Herfra bliver den tidligere ejer, Michael Lund Jensen, og de lokalkendte elektrikere ved med at servicere kunderne i lokalområdet. Afdelingen i Hals bliver organisatorisk tilknyttet Mariendals afdeling i Vester Hassing, hvor ledelsesopgaven bliver fremover delt mellem nuværende afdelingsleder Palle Kristensen og Michael Lund Jensen. Lund El Hals ApS tilfører Mariendal kompetente medarbejdere og adgang til en række erhvervs- og privatkunder.

Om overtagelsen af Lund El Hals ApS siger afdelingschef i Mariendal El-Teknik A/S, Jakob Grønkjær: ”Vi står langt stærkere i lokalområdet, når vi samler kræfterne. Kundeporteføljen hos Lund El Hals ApS tæller gode kunder, og tilsammen får vi et større lokalt netværk. Vi supplerer hinanden godt både kompetencemæssigt og på geografi”.

”At vi bliver en del af noget større betyder, at vi får en økonomisk solid ejer i ryggen og adgang til et attraktivt netværk af kollegaer, samarbejdspartnere og leverandører. Vi får mulighed for at optimere driften - og vores kunder får fordel af en langt bredere vifte af tekniske kompetencer”, siger den tidligere ejer af Lund El Hals ApS, Michael Lund Jensen, om baggrunden for at blive en del af Mariendal El-Teknik A/S.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jakob Grønkjær, afdelingschef i Mariendal El-Teknik, (+45) 7214 6237

Content

Contact me

Døgnvagt - 24/7/365 – kontakt vores vagtordning på telefon 70102077
Vores vagtordning er altid åbent og klar til at rykke ud, hvis dine elektriske installationer trænger til førstehjælp.

Kontakt os

Gasværksvej 44
  9000 Aalborg
Tlf. (+45) 7010 2077
info@mariendal.dk