El

Som specialist indenfor el-tekniske løsninger ønsker vi først og fremmest, at sikre vores erhvervs- og privatkunder faglig kompetence, et højt serviceniveau, en kort reaktionstid og sikkerhed for, at opgaven bliver løst. Skal du bruge en service elektriker, bygge nyt eller renovere?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig!

Forretningsområder:

Tlf. 7010 2077
info@mariendal.dk

 

 

God projektledelse bunder i en fælles forståelse

Alle projekter som Mariendal projekterer udarbejdes i ACAD. Dette sikrer, at vi let og enkelt kan forstå rettelser samt opdatering af projektmateriale.

Mariendal afholder gennemgang af projektmaterialet med bygherrer således, at der opnås en endelig godkendelse af projektet inden arbejdet startes på byggepladsen.
 

Content

Contact me

Døgnvagt - 24/7/365 – kontakt vores vagtordning på telefon 70102077
Vores vagtordning er altid åbent og klar til at rykke ud, hvis dine elektriske installationer trænger til førstehjælp.

Kontakt os

Gasværksvej 44
  9000 Aalborg
Tlf. (+45) 7010 2077
info@mariendal.dk