40 års slid havde efterladt markante spor på boligblokkene Løvvangen i Nørresundby. Sundby-Hvorup Boligselskab stod derfor overfor Nordjyllands største boligrenovering, da en gennemgribende totalrenovering af afd. 12, Løvvangen blev iværksat i 2012.

Nordjyllands største boligrenovering

Løvvangens boligbebyggelse fra 1968-74 består af 818 boliger inddelt i tre store gårde. Totalrenoveringen har både omfattet et arkitektonisk, energi- og miljømæssigt løft af bygningerne. En så omfattende totalrenovering af almene boliger har krævet en helhedsplan og god projektledelse, idet beboerne blev boende i boligerne, mens udbedringerne pågik. DTEK A/S, der indgik som hovedentreprenør på VVS, valgte i august 2012 Mariendal som underleverandør på el installationerne.

Et så stort og komplekst projekt som Løvvangen har stillet store krav til Mariendals projektledelse og disciplin ift. overholdelse af tidsplaner.

På grund af sin langvarige erfaring med boligbyggeri har Mariendal i samarbejdet lagt stor vægt på hensynet til de eksisterende beboere ved at fremstå fleksible, at sparre med bygherre om de rigtige løsninger, samt at udvise viljen til at få tingene til at lykkes.

Erfarne formænd på pladsen gør forskellen

De erfarne formænd på pladsen har udvist kompetencen til at kunne lede et byggeri af denne størrelse med en handlingsorientering, der har skabt gode løsninger for bygherre, kunde og beboere!

Således kunne Mariendal sammen med DTEK i januar 2015 være med til at aflevere det færdige byggeri til aftalt pris, tid og kvalitet.

Citat: Projektleder Verner Bødker, DTEK A/S

”På Løvvangen har vi oplevet en lang byggeperiode.
Udslagsgivende for succesen i samarbejdet har været, at
Mariendal fik de rigtige folk på opgaven, og svendene fik en
”gulerod”. Samarbejdet med formændene har været præget
af en uformel og humoristisk tilgang til dagligdagens udfordringer.
Men tag ikke fejl, de alvorlige ting er behandlet seriøst
– og altid med handling og løsninger til følge.”

Mariendal har leveret løsninger til:

  • Optimering af el installationer i samtlige 818 lejligheder
  • LED i parkens belysning
  • Lys-, og bevægelsessensorer i gangarealer og svalegange
  • Nyinstallationer på badeværelser
  • Porttelefonanlæg ved samtlige indgange
  • Byggeplads installationer


Se ligende cases

Sundhedshus Pandrup

Fokus på bæredygtighed ved byggeri af Region Nordjyllands sundhedshuse

Sundhedshus Pandrup

Sundhedshuset Rådmandsgade

Fremtidens sundhedshus... i sundhedens og bæredygtighedens tegn!

Sundhedshuset Rådmandsgade

Slagter Munch i Skagen

Kompetent el-teknisk assistance holder Slagter Munch i stødet

Slagter Munch i Skagen