De danske landsbykirker står i dag overfor en udfordring, da de kun skal være opvarmede i begrænsede tidsrum på varierede tidspunkter. Samtidig ønsker de at overholde Kirkeministeriets varmecirkulære for at passe bedst muligt på kirken og dennes inventar. Når dette skal håndteres manuelt i tre forskellige kirker, er det derfor selvsagt et ressourcekræ- vende arbejde.

Manuel styring af tre kirker

Kirkerne Tolstrup, Thise og Øster Hjermitslev er alle en del af De4kirker Vendsyssel. Kirkerne havde tidligere alle manuelle varmestyringer installeret. Det var derfor et utrolig tidskrævende arbejde for folkene omkring kirkerne at sikre de rette temperaturer på de rette tidspunkter. Det krævede både morgen, aften og weekendarbejde.

De4kirker Vendsyssel ønskede derfor at få optimeret varme- styringen af de tre kirker. Der blev i den forbindelse indhentet tilbud ind fra forskellige leverandører, men i sidste ende blev Mariendal Electrics valgt på baggrund af deres konstruktive rådgivning, kundetilpassede løsning og fornuftige pris.

En intelligent varmestyring
Løsningen på kirkernes udfordring blev en intelligent varmestyring. Med den intelligente varmestyring får kirkerne et tilpasset system, der sikre dem energioptimering. Varme- styringen giver kirkerne mulighed for at indtaste deres arrangementer op til et halvt år ad gangen, og sikrer derefter selv, at der er den rette temperatur på de rette tidspunkter. Skulle der ske ændringer i arrangementsplanen kan disse justeres online. Dermed får kirkerne et næsten selvstyrende system, der nemt kan administreres via en internetadgang.

Citat: Graver, Knud Erling Nielsen, De4kirker Vendsyssel

”Mariendal har i forløbet optrådt professionelt og løsnings- orienteret. Jeg har sat stor pris på at have dem med som en nærværende samarbejdspartner på projektet.

Selv med den milde vinter og nedgange i antal gudstjenester, er jeg ikke i tvivl om, at vi har opnået meget mere end hvad vi havde forventet. Med den nye styring i kirkerne er det blevet langt mindre ressourcekrævende at styre varmen samtidig med, at vi kommer til at generere en økonomisk gevinst på det.

Samarbejdet med Mariendal Electrics har været yderst positivt.”


Se ligende cases

Varmestyring i Mosbjerg Kirke

Nyt varmestyringsanlæg giver 40% energibesparelse... og en tilbagebetalingstid på 2 år!

Varmestyring i Mosbjerg Kirke

Det grå fyr

Med renovering og vedligeholdelse lyser det grå fyr op.

Det grå fyr

Hjorts Badehotel i Skagen

El-teknisk assistance og funktionelle løsninger skaber energi på Hjorts Badehotel

Hjorts Badehotel i Skagen